Valitse meidät KVV-työnjohtajaksi

Ota yhteyttä: Risto Värrälä   p. 050 – 5122 972  tai   risto.varrala@hanakat.fi

 

KVV-pätevyyden haltijat ovat oikeutettuja toimimaan kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistojen suunnittelijoina
ja työmaan vastaavina työnjohtajina. Kaikilla Hanakat-liikkeen työnjohtajilla on vastuuvakuutus virheiden varalta.

Laki edellyttää, että niin uudisrakentamisessa kuin saneeraamisessa kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen sekä niihin
liittyvien laitteistojen asennustöistä vastaa erityisalan työnjohtaja: kvv-työnjohtaja.

Työnjohtajan pätevyys- ja kelpoisuusvaatimukset vaihtelevat A-luokasta C-luokkaan kohteen vaativuuden mukaan.
Omakotitalotyömaalla kvv-työnjohtajalta vaaditaan yleensä vähintään B-luokan kelpoisuusvaatimusta.
Vaativia lämmitysratkaisuja sisältävät pientalot ja vapaa-ajan asunnot voivat kuulua vaativampiin luokkiin.

 

Kvv-työnjohtaja ottaa vastuun

Henkilön toimiessa kvv-työnjohtajana hänellä tulee olla kuntakohtaisesti hankittu hyväksyntä.
Kvv-töitä ei saa aloittaa ennen kuin työnjohtaja on hyväksytty kunnan rakennusvalvonnassa.

Kvv-työnjohtajan tehtävänä on valvoa, että LVI-työt tehdään määräysten ja ohjeiden mukaisesti.
Kvv-työnjohtajalla on myös vastuu hyväksymistään töistä. Siksi on tärkeää, että hänellä tai hänen edustamallaan yrityksellä
on myös vastuuvakuutus ja työn suorittajalla rakennustyövakuutus mahdollisten virheiden varalta.

 

Kirjallinen sopimus erityistyönjohdosta

Hankkiessasi LVI-urakan kokonaisratkaisun Hanakat-liikkeestä asennettuna urakkaan kuuluu tarvittavan KVV- työnjohtajan palvelut.
Paikalla on Hanakat-ammattilainen, joka on on koulutuksen saanut, kokenut ja oman kunnan lupaviranomaisilla ennakolta hyväksytetty tähän tehtävään.

Työnjohdollamme on FISE-pätevyys KVV-vastaavan työnjohtoon. Suomen LVI-yhdistys järjestää viimeisimpien määräysten hallintaa täydentävää koulutusta,
jonka hyväksytysti suorittanut voi hakea valtakunnalliseen
Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy:n ylläpitämään ammattilaisrekisteriin.

Tilaajan kanssa tehdään aina kirjallinen sopimus KVV-työnjohtajan palveluista.
Hanakat-liikkeen erityistyönjohtajilla on myös vastuuvakuutus, joka turvaa tilaajan aseman,
mikäli asennustöissä sattuu virheitä, jotka työnjohtajan olisi pitänyt havaita.

Voit tiedustella meiltä erikseen KVV-vastaavan palveluiden hankkimista.
Tällöin sovitaan erikseen palvelun veloituksista ja tehdään kirjallinen sopimus KVV- ja IV-työnjohtajan palveluista.

 

Ammattilaisrekisteri: Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy